Mantra a vnitřní zvuk

Lama Thubten Yeshe

klášter Kopan, Nepal, 1975

Lidé běžně mylně chápou recitaci manter jako vnější a nepřirozené mentální cvičení spíše než vnitřní a spontánní jev.  Recitovat mantru ale neznamená pouze nahlas opakovat slabiky. Mnozí meditující ze zkušenosti vědí, že akt recitace manter přesahuje vnější zvuky a slova. Spíše je to takové naslouchání jemnému vnitřnímu zvuku, který vždy existoval v našem nervovém systému.

Když získáme od kvalifikovaného učitele přenos mantry, velmi to pomůže integrovat moudrost této mantry do našeho vědomí. Skrze sílu moudrosti mantry můžeme hladce komunikovat s naší vlastní pravou vnitřní moudrostí a zbavit se vnějších ruchů. Běžný stav mysli, který je nastaven směrem na svět, nám nedovoluje uvolnit citové problémy. Když takové rušivé emoce vyvstanou, napadnou naši mysl a neustále nám omezují soustředěnost. Při recitaci mantry se takové mentální vzrušení spontánně ustálí a zanechá naši mysl v klidu. Mantra přináší mocnější, integrovanější, jednobodovou soustředěnost.  Rychle nás zbaví rušení, které způsobují naše navyklé vjemové reakce na externí stimuly.

Pokud je naší snahou proniknout do pochopení prázdnoty, bylo by absurdní dělat si spoustu času na jídlo a spánek a žádný na recitaci manter. Je normální mít čas na poslouchání nesmyslného tlachání a nemít čas vyvíjet moudrost poslechem vnitřního zvuku. Popravdě řečeno, skrze náš vnitřní zvuk můžeme dosáhnout dokonalého samádhi, dokonalého ponoření do skutečnosti.

Existenci vnitřního zvuku nelze popřít. Náš nervový systém má svůj vlastní konkrétní vnitřní zvuk. Není to něco, co vymysleli mahájánisté. Je to objektivní skutečnost, která v nás existuje. Zvuk á například v nás existuje od okamžiku narození. Všechny další zvuky řeči pochází z á. Bez á by nebylo dalších zvuků.

Mantra se stane mocnější, když ji předá kvalifikovaný učitel, který má s mantrou hlubokou vnitřní zkušenost. Sílu mantry mu předal jeho učitel a posléze dosáhl v ústraní vlastní zkušenosti. Dobrý učitel také vytvoří situaci, kdy vaše vnímání je více otevřeno přijetí moudrosti, kterou s sebou mantra přináší.

Mantra funguje několika způsoby. Recitace daných počtů manter ve spojení se soustředěností automaticky otevírá ve vaší mysli nadpřirozené schopnosti a poznání. Mantry lze také použít k léčení nemocných a dokáže utišit psychické trauma. Tak to zažili mnozí meditující.

Mantra je energie. Je vždy čistá a nemohou ji pošpinit negativní myšlenkové pochody. Mantra není hrubá energie, a tak ji nelze poškodit jako naše mysl dokáže poškodit jevy, které vnímáme smysly.

Sílu mantry můžete sami snadno odhalit, když se pustíte do meditačního ústraní. Ti, kteří jsou obdařeni inteligencí a moudrostí dosáhnou přirozeně poznání skrze moc mantry. Praktikující jógy mantry zjistí, že jejich vnitřní zvuk se s mantrou úplně sjednotí. Poté i jejich běžná řeč se stane mantrou.

Překlad původního článku v angličtině.