Kurz Osm veršů migruje

Stránky Mantrajána 3 roky zprostředkovávaly online studium 200 studentům buddhismu v českém jazyce. Nyní kurz dostal interaktivní podobu na moderní e-learningové platformě. V současné podobě bude kurz na Mantrajáně k dispozici do konce července.

Ctihodná Tenzin Palmo je česká mniška, která tráví většinu času v klášteře Kopan v Káthmandú, kde studuje buddhismus tradičním způsobem, a zároveň je kvalifikovanou instruktorkou kurzu buddhismu Nadace pro zachování mahájánové tradice FPMT Lámy Zopy Rinpočheho. V Čechách založila skupinu studentů, která v současné době studuje program základních buddhistických studií, tzv. Lamrim.

Před několika lety pro studenty ct. Tenzin Palmo nahrála sérii učení k dalajlámově knize Transformace mysli. Časem se naskytla příležitost nahrávky a materiály kurzu zprostředkovat veřejnosti na webu Mantrajána. Tato myšlenka se prakticky realizovala jako online kurz k samostudiu, který byl na  Mantrajáně k dispozici bez poplatku na základě jednoduché žádosti o heslo od 1. března 2018. V červenci 2021 kurz migroval na e-elearningovou platformu Poklad Dharmy, kde nyní naleznete rozšířenou nabídku podobných kurzu tibetské tradice gelug.

Výzva pro stávající studenty kurzu:

Využijte nově k online studiu Poklad Dharmy. Odkaz vás dovede ke kurzu, kde si vytvoříte novou registraci. Kurz bude v současné podobě na Mantrajáně k dispozici do 31. července 2021. Současně bude smazána emailová adresa i adresář s vašimi původní registračními údaji (GDPR).