Modlitba za pokoj a mír ve světě

napsal Džamgön Kongtrül (18131899)


Trojice Klenotů a Trojice Kořenů, spolehlivý zdroji útočiště,
Avalókitéšhvaro, Vznešená Táro a Guru Padmasambhavo, vám se klaním. Dostůjte svým daným slibům! Udělte požehnání, aby se tato modlitba dokonale vyplnila!


V těchto časech úpadku jsou myšlenky a činy bytostí pokřivené a vnější živly ztratily svou rovnováhu. A tak zasahují lidi a hospodářská zvířata pohromy nevídaných rozměrů. Všude řádí nezvaní ráhuové, nágové, mocní démoni a temné síly, zplesnivělá a umrzlá úroda, krupobití, potyčky kvůli špatné úrodě, nevyzpytatelné srážky, horka a sucha, ničivá zemětřesení a požáry a zvláště pak nájezdy barbarů, kteří ubližují Dharmě.

Nechť jsou rány a bolesti všeho druhu kdekoli na světě rychle umírněny a zastaveny!

Nechť drahocenná a nejvyšší bódhičitta vyvstane spontánně v myslích bytostí lidských i ostatních a nechť jsou prosty ničivých myšlenech a činů!

Nechť jsou všichni obdařeni myslí plnou vzájemné lásky a nechť je na světě pokoj, štěstí a blahobyt!

Nechť skrze skutečnou moc Trojice Kořenů, buddhů a bódhisattvů a jakýkoli kořen ctnosti v samsáře a nirváně a skrze moc naší dokonale čisté a nejvyšší motivace dosáhne tato modlitba svého plodu.

Tento text složil Džamgöm Kongtrül Rinpoche jako modlitbu za pokoj a mír v Tibetu. Aby odpovídala současným časům, upravil v roce 2007 Lama Thubten Nima několik slov, jako například slovo svět místo Tibet. Zdroj: Garchen Buddhist Institute Blue Prayerbook